Inspiration . Connections . Information

[Go to English language version]

Ydych chi'n 17-24 oed? Oes gennych chi ddiddordeb mewn gwneud rhywbeth hollol wahanol? Angen profiad gwaith?

Ymunwch â ni i ystyried sut beth fyddai cychwyn eich busnes bwyd bach cynaliadwy eich hun.


food variety

Ymunwch â'n grŵp a dewch i gyfarfod entrepreneuriaid profiadol. Dewch i gyfarfod â phobl sy'n gwybod am y farchnad a pha fwyd i'w gynhyrchu. Ymwelwch â busnesau fferm a bwyd gwych. Canfyddwch pa gymorth sydd ar gael i chi yng Nghymru - mae yna lawer! Ymunwch â'r grŵp mewn digwyddiadau penwythnos lle - wrth gwrs - y byddwn yn mwynhau bwyd lleol.

Bydd ymuno â'r grŵp hwn yn ychwanegiad gwych i'ch datganiad personol, CV a'ch profiad gwaith!

Dyma beth sydd ar y rhestr ar gyfer y grŵp nesaf, sy’n dechrau ym mis Hydref:

  • Cyfarfod am y tro cyntaf yn y Fenni, ar ddydd Sadwrn 27 Hydref. Byddwn yn ymweld â Three Pools Farm, sy’n sefydlu fel busnes newydd yn cynhyrchu bwyd cynaliadwy. Fe wnawn fwynhau’r ŵyl seidr yno a rhoi cynnig ar ei gynhyrchu. Byddwn yn cwrdd â Phrif Swyddog Gweithredol Gŵyl Fwyd y Fenni, Aine Morris. Bydd Mike Morgan o Rarebits Cymru yn dweud wrthym beth yr hoffai gwestai ffansi yng Nghymru ei brynu. Yna fe gawn ginio gwych o fwyd lleol.

  • Dwy daith ddydd yn ddiweddarach i fwy o ffermydd a busnesau ysbrydoledig yng Nghymru.

  • Gweminarau grŵp ar bynciau allweddol fel: Pa fwyd yr hoffai gwestai ei brynu? Beth mae ar archfarchnadoedd ei eisiau? Alla’ i gynhyrchu bwyd ar gyfer cynlluniau blychau bwyd? Sut alla’ i gael mynediad at dir? Ac yn y blaen.....


  • Byddwn yn sefydlu grŵp Facebook ar gyfer aelodau'r grŵp a'r arbenigwyr yn unig, felly fe gewch bob cyfle i siarad. 

Bydd aelodaeth y grŵp yn costio dim ond £3 y mis. (Bydd costau teithio, llety a ffioedd cynadleddau yn ychwanegol).

Os nad ydych chi'n talu eich hun, dyma ddisgrifiad i'w lawrlwytho am y grŵp i'ch helpu i berswadio pwy bynnag sy'n mynd i dalu drosoch chi!

 

Archebwch le yn awr!

Os hoffech chi gadw lle, cofrestrwch yma. Wedi cofrestru, byddwch yn gallu cadarnhau eich lle trwy dalu trwy gerdyn credyd, PayPal neu ddebyd uniongyrchol.

Cofrestrwch nawr!

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach, cysylltwch â ni now!